Quyền riêng tư của bạn

Chúng tôi rất coi quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi muốn giúp bạn dễ dàng hiểu được thông tin chúng tôi thu thập về bạn và cách chúng tôi sử dụng thông tin đó – cũng như cho bạn cơ hội để kiểm soát cả hai điều này.

Dưới đây là bản tóm tắt về cách chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn.

Để biết thêm thông tin về cam kết của chúng tôi đối với việc bảo vệ quyền riêng tư của bạn, vui lòng xem Tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi.

 

Chúng tôi thu thập và lưu trữ tên và thông tin liên lạc của bạn để chúng tôi có thể:

  • gửi email xác nhận đơn hàng và gửi email thông báo gửi hàng
  • liên hệ với bạn trong trường hợp chúng tôi có câu hỏi về đơn hàng bạn đã đặt
  • gửi cho bạn lời nhắc khi các đợt giảm giá sắp hết hạn
  • có địa chỉ giao hàng trong hồ sơ (bạn có thể thay đổi địa chỉ này hoặc thêm địa chỉ giao hàng mới khi bạn đặt hàng, trừ khi chúng tôi đã bố trí giao hàng qua nhà trường)
  • xác định đơn vị tiền tệ phù hợp nhất để hiển thị cho bạn trong cửa hàng của chúng tôi
  • xác định các lựa chọn thanh toán phù hợp nhất để cung cấp cho bạn

Chúng tôi sẽ không bán hoặc cung cấp bất kỳ dữ liệu nào của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào vì bất kỳ lý do gì, ngoại trừ điều đó là cần thiết cho hoạt động kinh doanh thông thường của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ không sử dụng, bán hoặc cung cấp bất kỳ hình ảnh nào của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào vì bất kỳ lý do gì, ngoại trừ điều đó là cần thiết cho hoạt động kinh doanh thông thường của chúng tôi hoặc, chỉ khi bạn đồng ý rõ ràng, cho hoạt động quảng bá doanh nghiệp của chúng tôi.