ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA TIẾP THEO

Quy trình và thời gian quay vòng của chúng tôi khác nhau tùy theo loại sản phẩm. Vui lòng nhấp vào (các) loại sản phẩm phù hợp để tìm hiểu về những điều mong đợi với đơn đặt hàng của bạn.

 

NHỮNG ĐIỀU CÓ THỂ HỮU ÍCH MÀ CHÚNG TA CẦN BIẾT

Chỉnh sửa
Hầu hết các hình ảnh mà bạn xem trực tuyến đều đã trải qua quy trình chỉnh sửa tự động được phát triển đặc biệt của chúng tôi để xoá sạch nền ảnh, vì vậy những gì bạn thấy trực tuyến sẽ thể hiện tốt sản phẩm đã hoàn thành ‘sẵn sàng in’. Hầu hết mọi lúc tính năng này hoạt động tốt, nhưng đôi khi bạn có thể thấy có cái gì đó trông hơi kỳ lạ.Nếu bạn lo lắng về hình ảnh từ các đơn đặt hàng THEO DÕI CHUYỂN PHÁT NHANH hoặc IN TRỰC TIẾP khi bạn nhận được, vui lòng cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ sửa bất kỳ lỗi tự động nào thủ công, miễn phí.

Các đơn đặt hàng TÙY CHỈNH sẽ được chỉnh sửa thủ công theo chi tiết đặc biệt của bạn.

Các mặt hàng cần được chấp thuận
Một số sản phẩm nhất định cần có sự chấp thuận cuối cùng của bạn trước khi chúng tôi có thể tiến hành sản xuất (ví dụ: ảnh gồm nhiều hình ảnh tạo nên như 3up hoặc 9ups và bất kỳ mặt hàng nào lớn hơn mà bạn đã yêu cầu cắt hoặc chỉnh sửa cụ thể). Nếu điều này áp dụng cho bất kỳ sản phẩm nào mà bạn đã đặt hàng, bạn sẽ được thông báo qua email. Trong những trường hợp này, thời gian quay vòng của chúng tôi bắt đầu từ ngày ‘chấp thuận cuối cùng’ thay vì ngày của đơn đặt hàng ban đầu.

Đơn đặt hàng tổng hợp
Nếu đơn đặt hàng của bạn bao gồm nhiều loại sản phẩm và các mặt hàng khác nhau, đơn có thể được vận chuyển riêng.

Đơn đặt hàng Giáng sinh
Trước Giáng sinh, chúng tôi công bố chi tiết cụ thể về ngày đặt hàng và ngày giao hàng cuối cùng trên trang web của chúng tôi. Trong thời gian này, một số chi tiết có thể khác với thời gian được đề cập tại đây.

 

ĐIỀU GÌ XẢY RA SAU ĐÓ THEO LOẠI SẢN PHẨM

LOẠI SẢN PHẨM:   TẢI XUỐNG KỸ THUẬT SỐ (JPEGS)

Tải xuống kỹ thuật số THEO DÕI CHUYỂN PHÁT NHANH
Hệ thống của chúng tôi sẽ tự động tải lên bất kỳ tệp kỹ thuật số THEO DÕI CHUYỂN PHÁT NHANH nào mà bạn đặt hàng với tài khoản của mình trong vòng vài phút. Bạn sẽ nhận được email ngay sau khi các tệp sẵn sàng tải xuống.

THỜI GIAN
Thường là 10 phút hoặc ít hơn.

Tải xuống kỹ thuật số TUỲ CHỈNH
Một hoặc nhiều chuyên gia của chúng tôi sẽ chỉnh sửa (các) hình ảnh của bạn theo hướng dẫn của bạn và đăng các hình ảnh đó lên album của bạn.

THỜI GIAN
Chúng tôi sẽ làm việc này nhanh nhất có thể. Thông thường sẽ mất 3-4 ngày làm việc nhưng có thể mất đến 10 ngày, nhất là vào những thời điểm bận rộn nhất của chúng tôi.

Trở lại đầu trang

 

LOẠI SẢN PHẨM:   BẢN IN KHÔNG CÓ KHUNG

IN TRỰC TIẾP đơn đặt hàng sẽ được chuyển thẳng vào hàng đợi in và thường được in trong vòng 2 ngày làm việc.

TÙY CHỈNH các bản in thường sẽ được chỉnh sửa bởi một trong các chuyên gia của chúng tôi trong vòng 3-4 ngày và sau đó đưa vào hàng đợi in.

Chúng tôi sẽ gửi đơn đặt hàng của bạn đến trường. Bạn sẽ nhận được email tư vấn khi đơn hàng của bạn được vận chuyển.

THỜI GIAN
Chúng tôi dự kiến đơn hàng sẽ được vận chuyển trong vòng 7-14 ngày làm việc.

Trở lại đầu trang

 

LOẠI SẢN PHẨM:   BẢN IN CÓ KHUNG, ẢNH CANVAS, ACRYLIC

Một trong những nhân viên chỉnh sửa lại của chúng tôi sẽ làm cho (các) hình ảnh bạn đã đặt hàng không còn chi tiết thừa và ‘sẵn sàng in’

Sau đó, chúng tôi sẽ in và đóng khung hoặc chuẩn bị làm thành ảnh canvas hoặc acrylic

Chúng tôi sẽ gửi đơn đặt hàng của bạn đến trường. Bạn sẽ nhận được email tư vấn khi đơn hàng của bạn được vận chuyển.

THỜI GIAN
Chúng tôi sẽ làm việc này nhanh nhất có thể. Chúng tôi dự kiến sẽ giao hàng trong vòng 14-28 ngày làm việc.

Trở lại đầu trang

 

LOẠI SẢN PHẨM:   SẢN PHẨM CẦN ĐƯỢC CHẤP THUẬN

Các sản phẩm cần sự chấp thuận cuối cùng của bạn trước khi chúng tôi có thể tiến hành sản xuất

Một trong những nhân viên chỉnh sửa lại của chúng tôi sẽ chuẩn bị (các) tệp hình ảnh theo yêu cầu của bạn / yêu cầu của sản phẩm mà bạn đã đặt hàng.

Sau đó, chúng tôi sẽ đăng tệp ‘sẵn sàng sản xuất’ lên tài khoản của bạn trên trang web của chúng tôi và gửi email cho bạn để thông báo rằng tệp đã sẵn sàng để bạn xem.

Bạn có thể chấp thuận hoặc yêu cầu sửa đổi trực tuyến hoặc bằng cách liên hệ với nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

THỜI GIAN
Chúng tôi sẽ làm việc này nhanh nhất có thể. Chúng tôi dự định sau 3-4 ngày làm việc sẽ có (các) ảnh của bạn để bạn xem xét.

Trở lại đầu trang