Tuyên bố về quyền riêng tư

Pret-a-Portrait

Chúng tôi là ai

Chúng tôi là Pret-a-Portrait Limited, một công ty đăng ký tại Anh và Xứ Wales với số đăng ký của công ty là 04855987, văn phòng đăng ký tại 30 City Road, London EC1Y 2AB, UNITED KINGDOM. Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các chi tiết dưới đây nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản này hoặc về dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Mọi nội dung đề cập đến “chúng tôi” trong toàn bộ tuyên bố này có nghĩa là Pret-a-Portrait Limited.

Thông tin chúng tôi lưu giữ về bạn

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân bất cứ khi nào bạn cung cấp cho chúng tôi. Thông tin cá nhân này có thể bao gồm:

 • tên, địa chỉ, địa chỉ giao hàng và chi tiết liên lạc
 • tên con của bạn, tên trường, lớp và mã học sinh của con bạn do nhà trường cung cấp
 • tệp hình ảnh của con/các con bạn, và ảnh chân dung có sự hiện diện của bạn, gia đình bạn hoặc bạn bè của bạn

Chúng tôi sẽ xin phép bạn để xử lý một số thông tin này theo tuyên bố về quyền riêng tư này và bất kỳ thông tin nào khác chúng tôi có thể cung cấp cho bạn tại thời điểm dữ liệu được thu thập.

Bạn có thể rút lại sự đồng ý này bất cứ lúc nào bằng cách thông báo cho chúng tôi bằng văn bản. Sau khi rút lại sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ ngừng xử lý thêm dữ liệu cá nhân này ngoại trừ thông tin mà chúng tôi buộc phải xử lý hoặc được phép giữ lại cho mục đích khác.

Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích như liên hệ với bạn về bất kỳ yêu cầu nào bạn đưa ra và thực thi cũng như thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi phát sinh từ bất kỳ đơn đặt hàng nào. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin của bạn để thông báo cho bạn về tiến độ hoặc bất kỳ vấn đề nào liên quan đến đơn đặt hàng của bạn.

Sau khi chúng tôi chụp ảnh bạn và xử lý bất kỳ đơn đặt hàng nào của bạn, chúng tôi sẽ lưu trữ ảnh của bạn kèm chi tiết liên lạc của bạn (bao gồm cả tên của con bạn nếu chúng tôi đã chụp ảnh con bạn) trong một khoảng thời gian được xác định bên dưới, để cho phép bạn đặt hàng lại các bức ảnh này nếu bạn muốn. Chúng tôi có thể định kỳ liên hệ với bạn trong thời gian lưu trữ ảnh của bạn để hỏi xem bạn có muốn đặt hàng hoặc đặt hàng lại bất kỳ hình ảnh nào không.

Khi được bạn cho phép một cách rõ ràng, chúng tôi có thể sử dụng những bức ảnh chúng tôi chụp để đưa vào tài liệu quảng cáo cho mục đích kinh doanh thuần tuý. Nếu bạn không đồng ý một cách rõ ràng, chúng tôi sẽ không sử dụng ảnh của bạn hoặc con bạn theo cách này.

Chúng tôi sẽ sử dụng chi tiết liên lạc của bạn để cập nhật cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả các chương trình ưu đãi và khuyến mại của chúng tôi. Bạn có thể từ chối nhận các thư này bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi.

Chúng tôi sẽ không chuyển thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, ngoài việc buộc phải làm vậy để thực hiện đơn hàng của bạn hoặc các trường hợp như được nêu ra bên dưới.

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho:

 • các đại lý và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi để cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn
 • một bên thứ ba mua lại doanh nghiệp của chúng tôi
 • các cơ quan quản lý và cơ quan hành pháp liên quan đến bất kỳ cuộc điều tra nào để giúp ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp hoặc theo yêu cầu của pháp luật

Bản sao ảnh của con bạn hoặc các con bạn hoặc của bạn sẽ được cung cấp cho nhà trường hoặc tổ chức khác đã ủy thác cho chúng tôi. Những tổ chức này chịu trách nhiệm với bạn về cách họ sử dụng những bức ảnh này.

Bảo mật dữ liệu của bạn

Chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp kỹ thuật và các biện pháp thuộc về tổ chức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, chẳng hạn như:

 • lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trên các máy chủ bảo mật
 • mã hóa dữ liệu cá nhân của bạn trong quá trình truyền
 • giới hạn quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn cho những nhân viên đã được phê duyệt
 • phá hủy dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi lưu giữ ngay khi chúng tôi không còn cần những dữ liệu này nữa

Mặc dù chúng tôi sẽ sử dụng tất cả các nỗ lực hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, nhưng bạn thừa nhận rằng việc sử dụng Internet không phải lúc nào cũng an toàn và vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của bất kỳ dữ liệu cá nhân nào được truyền từ bạn hoặc đến bạn qua Internet.

Trang web của chúng tôi được định cấu hình để không ai có thể xem được bất kỳ bộ ảnh nào mà không có Sitting ID (Mã ngồi mẫu) chính xác hoặc thông tin đăng nhập tài khoản của khách hàng được đăng ký hợp lệ. Mọi mật khẩu tài khoản của khách hàng đều được mã hóa. Bạn nên cẩn thận để đảm bảo giữ an toàn và bảo mật các chi tiết đăng nhập của mình. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu chi tiết tài khoản của bạn bị người khác sử dụng để xem hình ảnh hoặc đặt hàng.

Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để đảm bảo rằng Sitting ID (Mã ngồi mẫu) chỉ được cấp cho những người có quyền hợp lệ để xem ảnh. Chúng tôi có thể đặt câu hỏi để xác minh danh tính của bạn nếu bạn mất Sitting ID (Mã ngồi mẫu) hoặc quên chi tiết đăng nhập.

Chúng tôi thường sẽ không yêu cầu bạn cung cấp chi tiết cá nhân qua email. Nếu bạn nhận được một email không mong muốn yêu cầu bạn cung cấp thông tin đăng nhập vào www.pret-a-portrait.net của bạn, vui lòng liên hệ với nhóm Dịch vụ khách hàng của chúng tôi ngay lập tức.

Lý do chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi có lợi ích chính đáng trong việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Lợi ích chính đáng của chúng tôi đó là chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để thực hiện hợp đồng với tổ chức ủy quyền cho chúng tôi và để cung cấp dịch vụ cho bạn.

Chúng tôi cũng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để xử lý và thực hiện các đơn đặt hàng do bạn đặt đối với các sản phẩm của chúng tôi vì nếu không sử dụng dữ liệu đó, chúng tôi sẽ không thể thực hiện nghĩa vụ của mình theo hợp đồng giữa chúng tôi và bạn.

Chúng tôi cũng có lợi ích chính đáng trong việc lưu trữ ảnh của bạn và liên hệ với bạn định kỳ để cho phép bạn đặt hàng lại ảnh của mình vì nếu không xử lý ảnh và chi tiết liên hệ của bạn theo cách này, chúng tôi sẽ không thể cung cấp dịch vụ này.

Chuyển dữ liệu ra khỏi Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA)

Để cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể, thỉnh thoảng các nhân viên của chúng tôi đóng ở bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) có thể cần phải có quyền truy cập vào dữ liệu của bạn.

Tất cả quyền truy cập như vậy sẽ được giới hạn cho các nhân viên của Pret-a-Portrait Ltd (ở Vương quốc Anh), Pret a Portrait Photography (ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất), Pret a Portrait Photography Trading W.L.L (ở Qatar) và Pret-a-Portrait Pte Ltd (ở Singapore) và tất cả nhân viên có liên quan sẽ hoàn toàn hiểu rõ các chính sách Quyền riêng tư & Bảo vệ dữ liệu của chúng tôi và sẽ tuân thủ tất cả các yêu cầu của GDPR (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu).

Các quyền của bạn

Bạn có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có thể xử lý về bạn. Nếu bạn muốn thực hiện quyền này, bạn cần:

 • đưa ra yêu cầu bằng văn bản
 • bao gồm bằng chứng về danh tính và địa chỉ của bạn (ví dụ: bản sao giấy phép lái xe hoặc hộ chiếu của bạn và hóa đơn thẻ tín dụng hoặc hóa đơn dịch vụ tiện ích gần đây); và
 • nêu rõ dữ liệu cá nhân bạn muốn truy cập, bao gồm mọi tài khoản hoặc số tham chiếu nếu có.

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi sửa bất kỳ lỗi không chính xác nào trong dữ liệu của bạn, một cách miễn phí. Nếu bạn muốn thực hiện quyền này, bạn cần:

 • đưa ra yêu cầu bằng văn bản;
 • cung cấp cho chúng tôi đầy đủ thông tin để nhận dạng bạn; và
 • nêu rõ thông tin không chính xác và những nội dung để thay thế.

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có thể xử lý về bạn. Nếu bạn muốn thực hiện quyền này, bạn cần:

 • đưa ra yêu cầu bằng văn bản
 • cung cấp cho chúng tôi đầy đủ thông tin để nhận dạng bạn.

Nếu bạn có bất kỳ mối quan ngại hoặc câu hỏi nào về cách chúng tôi xử lý thông tin của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Ngoài ra, bạn có quyền khiếu nại lên Văn phòng Ủy ban Thông tin. Bạn có thể xem thêm thông tin về Văn phòng Ủy ban Thông tin và các quyền của bạn tại www.ico.org.uk.

Lưu giữ dữ liệu

Chúng tôi sẽ giữ lại chi tiết liên lạc của bạn khi bạn đưa ra bất kỳ yêu cầu nào đối với chúng tôi trong thời gian ba tháng.

Chúng tôi sẽ giữ lại những bức ảnh chúng tôi chụp và các chi tiết khác mà chúng tôi thu thập để cho phép bạn đặt hàng hoặc đặt hàng lại các bức ảnh này trong tương lai. Khi chúng tôi có chi tiết liên lạc của bạn, thỉnh thoảng, chúng tôi có thể liên lạc với bạn để hỏi xem bạn có muốn đặt lại ảnh không và xác nhận lại nếu bạn muốn chúng tôi tiếp tục giữ lại những ảnh này.

Trong trường hợp chúng tôi đã chụp ảnh con bạn ở trường, chúng tôi thường sẽ giữ lại những bức ảnh này trong khoảng thời gian tối đa 16 năm nếu chúng tôi không nhận được thông tin gì từ bạn.

Những bức ảnh khác chúng tôi thường sẽ giữ lại tối đa 10 năm kể từ buổi ngồi mẫu để chụp nếu chúng tôi không nhận được thông tin gì từ bạn trong khoảng thời gian đó. Chúng tôi giữ lại hình ảnh trong các khoảng thời gian này vì khách hàng thường yêu cầu bản sao của các bức ảnh từ những năm trước.

Nếu bạn không muốn chúng tôi giữ lại ảnh của bạn hoặc con bạn bất cứ lúc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết bên dưới. Tuy vậy, xin lưu ý rằng trong một số trường hợp, chúng tôi bắt buộc phải giữ lại ảnh trong khoảng thời gian do nhà trường hoặc tổ chức khác ký hợp đồng với chúng tôi chỉ định.

Ngoài ra, một khi con bạn đến 13 tuổi, các em có thể thực hiện quyền yêu cầu chúng tôi xóa ảnh của các em.

Các thay đổi đối với chính sách này

Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể thay đổi chính sách này. Bạn nên kiểm tra chính sách này thường xuyên để đảm bảo bạn biết về phiên bản mới nhất mà sẽ áp dụng mỗi khi bạn truy cập trang web này.

Liên hệ với chúng tôi

 • Để liên hệ với chúng tôi xin vui lòng sử dụng các chi tiết sau đây:
 • Pret-a-Portrait Ltd The Hay Barn, Hyde Hall Farm, Sandon, Buntingford, Hertfordshire SG9 0RU UNITED KINGDOM
 • 0800 021 7626 hoặc +44 (0) 800 021 7626
 • Skype: Pret-a-portrait.net
 • customerservice@pret-a-portrait.net