school_photography

Một Sự tiếp cận Mới với Nhiếp ảnh Học đường

Nhiếp ảnh học đường không nhất thiết được gọi là hàng hóa nữa. Phụ huynh sẽ có cơ hội lựa chọn những hình ảnh tuyệt vời, với những nụ cười chân thật và làm cho mọi việc trở nên dễ dàng với nhà trường…

Đọc thêm >>